SAHADA BİR YIL

Kolektif İyileşme 

6 Şubat’an sonra uzunca bir yıl geçti. İnsanlar büyük acılarla; birlikte kalarak, dayanışarak, dertlerine derman olarak baş etmeye çalıştılar. Sahada pekçok kurum, kuruluş, çalışan, gönüllü yoğun emek verdiler. Bir yılın sonunda tekrar bir araya gelmek, birbirimizi görmek ve dinlemek istedik. 

UNICEF ile Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği (TARDE) işbirliğinde 27 Şubat 2024 tarihinde düzenlenmesi planlanan “Sahada Bir Yıl; Kolektif İyileşme” temalı sempozyum Gaziantep ilinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyuma TARDE saha ekibi ve dernek üyeleri, UNICEF paydaşları, UNICEF temsilcileri, sahada çalışan çeşitli kurum ve kuruluşların katılması planlanmaktadır. Sempozyum süresince sahada bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler, TARDE ve UNICEF’in yürütmekte olduğu proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, işbirlikleri, iyi uygulama örnekleri, sahadaki güçlükler ve çözüm yolları, yıl dönümü temalı yas ve müdahale yaklaşımları ve kolektif iyileşme temasına yer verilecektir.

Birlikte iyileşebilmek umuduyla, 27 Şubat’taki sempozyumda görüşmek üzere. 

Program ve kayıt için detayları çok yakında duyuracağız .

Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği

Email: tardetr.2018@gmail.com