TARDE

Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği

Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği, bireysel ve toplumsal travmalar konusunda çeşitli alanlarda bilgilendirme etkinliklerinde bulunmak, ruhsal travma alanında yapılacak çalışmaları düzenlemek ve ilgili alanlarda psikososyal hizmetler yürütmek amacıyla kurulmuştur.

TARDE

Faaliyetlerimiz

Türkiye afet, toplumsal travma ve travmaları oldukça yaygın olarak yaşayan bir ülkedir. Maraş merkezli depremler maalesef bu halkanın son parçaları olmuştur. Bu depremler; uzun bir pandemi sürecine eşlik eden Elazığ ve İzmir depremleri, büyük ölçekli yangın ve seller, Ukrayna – Rusya savaşı ve göçmen akını üzerine denk gelmiştir. Bu süreç içinde ise yaklaşık 12 yıldır devam eden Suriye İç Savaşı ve Türkiye tarihinin en geniş mülteci akımıyla karşılaşmasını da not edebiliriz.

SEMPOZYUM: SAHADA BİR YIL – KOLEKTİF İYİLEŞME

Etkinliklerimiz

Derneğimizin etkinlikleri, düzenlenme tarihleri ve ilgili dökümanlar bu sayfamızda.

Duyurular

Derneğimizin faaliyetleri ile ilgili her türlü duyuru, bilgilendirme ve döküman için bu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Deprem Çalışmalarımız

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri ile ilgili tüm çalışmalarımız ve ilgili dökümanlar bu sayfamızda.

Amacımız ve Faaliyetlerimiz

Tarde yaklaşık olarak 2004’ten bu yana devam eden bir birlikte çalışma zemini üzerine kurulmuştur. Bu zeminin adı Afetlerde Psikosoyal Hizmetler Birliği’dir (APHB). APHB farklı ruh sağlığı meslek örgütlerinin biraraya gelmesi ile oluşmuş bir yapıdır. Tarde’nin çıkış noktası ise farklı uzmanlık alanlarını interdisipliner bir yapı içinde birararya getirmeye dayanır. Bu oluşumun amacı afetlere ve toplumsal travmalarla bireysel travmalara yönelik kalıcı, yerel, sürdürülebilir psikososyal ve ruh sağlığı destek modelleri oluşturabilmek, ülke genelinde ve zaman zaman ülke dışında kapasite geliştirme eğitimlerine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda akademisyenler ve uygulamacıları biraraya getiren özgün bir yapısı bulunmaktadır.

Tarde İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Anabilim Dalı yüksek lisans programı ile de doğrudan bağlantılı bir dernektir. Bu hali ile de özgündür. Programın öğrencileri, mezunları ve öğretim üyeleri derneğin doğal üyesidirler. Program Türkiye’nin bu alandaki tek üniversite programıdır.

Tarde son 5 yıl içinde Elazığ depremi ve İzmir depremlerinde mhpss etkinliklerinde bulunmuş, Elazığ’da bakanlık çalışmalarına yönelik kapasite geliştirme de yapmıştır. Pandemi sürecinde ise MHPSS çalışmalarını İstanbul genelinde online olarak gerçekleştirmiş ve ülke genelinde eğitim çalışmaları yapmıştır. Bu dönem içinde mülteci ruh sağlığı çalışmaları ile ilgili olarak eğitim ve supervizyon etkinliklerine devam etmiştir. Maraş merkezli depremlerden sonra ise halen Antakya – Defne, İskenderun, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da mhpss çalışmalarını yaklaşık 70 çalışan ve 150 gönüllü ile sürdürmektedir.

YÖNETİM KURULU’NDAN

Tarde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Anabilim Dalı yüksek lisans programı ile de doğrudan bağlantılı bir dernektir. Bu hali ile de özgündür. Programın öğrencileri, mezunları ve öğretim üyeleri derneğin doğal üyesidirler. Program Türkiye’nin bu alandaki tek üniversite programıdır.

Blog

Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği

Email: tardetr.2018@gmail.com